กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจรถไฟ

"ทุกขบวนปลอดภัย ตำรวจรถไฟ พร้อมให้บริการ"


เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 1194 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร. 02-913-3493

นโยบายผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

"เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา"

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช
ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

"มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน"

พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์
ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ

"ทุกขบวนปลอดภัย ตำรวจรถไฟ พร้อมให้บริการ"

พ.ต.อ.ณัทกฤช น้อยคำปัน
ผู้กำกับการ 2
กองบังคับการตำรวจรถไฟ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Mission & Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • ทุกขบวนปลอดภัย ตำรวจรถไฟ พร้อมให้บริการ


พันธกิจ (Mission)

 • ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตรย์และพระบรมวงศานุวงศ์
 • ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 • ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั้งบนขบวนรถไฟและบริเวณสถานีรถไฟ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 • อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
 • ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจรถไฟ เป็นหน่วยรับผิดชอบเส้นทางเดินรถไฟในพื้นที่

 • สถานีตำรวจรถไฟในปกครองจำนวน ๓ สถานี

  - สถานีตำรวจรถไฟอยุธยา

  - สถานีตำรวจรถไฟนครสวรรค์

  - สถานีตำรวจรถไฟศิลาอาสน์

 • ที่ตั้ง : ถนนป่าโค ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 หมายเลขโทรศัพท์ : 035-243175 หมายเลขโทรสาร : 035-243175 E-mail : [email protected]
  มีพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่สถานีรถไฟรังสิต จนถึงสถานีรถไฟชุมทางบ้านชี รวมทั้งหมด 11 สถานี

  มีหน่วยบริการในความรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจรถไฟหัวหิน ดังนี้

  1. หน่วยบริการปุทมธานี : สถานีรถไฟรังสิต สถานีเชียงราก สถานีเชียงรากน้อย

  2. หน่วยบริการพระนครศรีอยุธยา : สถานีคลองพุทรา สถานีรถไฟบางประอิน สถานีบ้านโพ สถานีรถไฟอยุธยา สถานีมาบพระจันทร์ สถานีรถไฟพระแก้ว สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี

 • ที่ตั้ง : สถานีตำรวจรถไฟนครสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056 255 015 โทรสาร : E-mail : [email protected]
  มีพื้นที่รับผิดชอบ

  มีหน่วยบริการในรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจรถนครสวรรค์ ดังนี้

  1. หน่วยบริการ : สถานีรถไฟนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์

  2. หน่วยบริการ : สถานีรถไฟพิษณุโลก จว.พิษณุโลก

 • ที่ตั้ง : 557 ถนนย่านศิลาอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000 โทรศัพท์ : 055-412214 โทรสาร : 055-412214 E-mail : [email protected]
  โดยมีสถานีในความรับผิดชอบจำนวน 43 สถานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

  มีหน่วยบริการในรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจรถไฟหาดใหญ่ ดังนี้

  1. หน่วยบริการประชาชนอุตรดิตถ์: จ.อุตรดิต์ถ์

  2. หน่วยบริการประชาชนเด่นชัย: จ.แพร่

  3. หน่วยบริการประชาชนลำปาง: จ.ลำปาง

  4. หน่วยบริการประชาชนเชียงใหม่: จ.เชียงใหม่

 

ประวัติและความเป็นมา

อดีตความเป็นมา กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจรถไฟ


กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจรถไฟ เดิมเป็น กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจรถไฟ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 แบ่งเขตพื้นที่การปกครองใหม่โดย กองกำกับการ 1 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจรถไฟ รับผิดชอบเขตพื้นที่ตั้งแต่ หัวประแจด้านทิศเหนือสถานีรถไฟดอนเมือง จนถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่


ภาพถ่ายกิจกรรมภายในกองกำกับการ

แกลอรี่ภาพถ่ายของกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจรถไฟ

"สรงน้ำพระ" รับปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2565 กก.2

โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตำรวจรถไฟจัดเต็มดูแลนักท่องเที่ยว ขบวนรถจักรไอน้ำฟื้นประวัติศาสตร์

โครงการอาหารกลางวันข้าราชการกองกำกับการ 2

ประชุมการพิจารณาขั้น ปี 2565

มอบนโยบาย กก.2

ดูทั้งหมด

ข่าวสารที่น่าสนใจ


ดูทั้งหมด

ต้องการติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง:

กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจรถไฟ
ถนนริมทางรถไฟบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

โทร:

02-913-3493

แฟกซ์:

02-913-3493

แผนที่: