สถานีตำรวจรถไฟอยุธยา


ที่ตั้ง : ถนนป่าโค ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 หมายเลขโทรศัพท์ : 035-243175 หมายเลขโทรสาร : 035-243175 E-mail : [email protected]
มีพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่สถานีรถไฟรังสิต จนถึงสถานีรถไฟชุมทางบ้านชี รวมทั้งหมด 11 สถานี

มีหน่วยบริการในความรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจรถไฟหัวหิน ดังนี้

1. หน่วยบริการปุทมธานี : สถานีรถไฟรังสิต สถานีเชียงราก สถานีเชียงรากน้อย

2. หน่วยบริการพระนครศรีอยุธยา : สถานีคลองพุทรา สถานีรถไฟบางประอิน สถานีบ้านโพ สถานีรถไฟอยุธยา สถานีมาบพระจันทร์ สถานีรถไฟพระแก้ว สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี