• 1 ธ.ค.2564 - ปัจจุบัน

  พ.ต.อ.ณัทกฤช น้อยคำปัน
 • 13 ธ.ค.2562 - 1 ธ.ค.2564

  พ.ต.อ.ขวัญชัย พัฒรักษ์
 • 15 มี.ค.2562 - 13 ธ.ค.2562

  พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์
 • 16 พ.ค.2559 - 15 มี.ค.2562

  พ.ต.อ.วิฑูร เหลืองอมรศักดิ์
 • 28 ก.ย.2558 - 16 พ.ค.2559

  พ.ต.อ.ศิริพงษ์ เพ็ชรศิริรักข์
 • 15 ม.ค.2558 - 28 ก.ย.2558

  พ.ต.อ.ธนัญชัย เพียรช่าง
 • 6 ธ.ค.2555 - 15 ม.ค.2558

  พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง
 • 16 ก.พ.2553 - 6 ธ.ค.2555

  พ.ต.อ.วัฒนา แก้วดวงเทียน
 • 7 ก.ย.2552 - 16 ก.พ.2553

  พ.ต.อ.นาวิน เส็งสมวงศ์